รับความช่วยเหลือ

เราสามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องใดได้บ้าง
 • หัวข้อ

  • การซื้อสินค้าออนไลน์
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ฝ่ายสนับสนุนแอพและอุปกรณ์
 • รายละเอียด

  • ออกคำสั่งซื้อ
  • สถานะการสั่งซื้อ
  • การจัดส่งและส่งมอบ
  • การส่งคืนสินค้า
  • วิ่ง
  • ฟุตบอล
  • NIKEiD
  • TRAINING
  • อื่นๆ
 • ติดต่อเรา

		array(4) {
 [5599]=>
 array(2) {
  ["name"]=>
  string(60) "การซื้อสินค้าออนไลน์"
  ["subs"]=>
  array(4) {
   [5637]=>
   array(2) {
    ["name"]=>
    string(39) "ออกคำสั่งซื้อ"
    ["subs"]=>
    array(5) {
     [5640]=>
     array(2) {
      ["name"]=>
      string(12) "วิ่ง"
      ["url"]=>
      array(3) {
       ["type"]=>
       string(3) "url"
       ["external"]=>
       int(0)
       ["channels"]=>
       array(3) {
        ["PHONE"]=>
        array(5) {
         ["channel"]=>
         string(5) "STORE"
         ["type"]=>
         string(5) "PHONE"
         ["loc"]=>
         string(16) "tel:001800656453"
         ["desc"]=>
         string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/store/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5642]=> array(2) { ["name"]=> string(18) "ฟุตบอล" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "JORDAN" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "JORDAN" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(18) "/app/ask/r/jordan/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "JORDAN" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5665]=> array(2) { ["name"]=> string(6) "NIKEiD" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "NIKEiD" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "NIKEiD" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(18) "/app/ask/r/nikeid/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "NIKEiD" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [8779]=> array(2) { ["name"]=> string(30) "การฝึกซ้อม" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/store/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5666]=> array(2) { ["name"]=> string(15) "อื่นๆ" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/store/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } } } [5638]=> array(2) { ["name"]=> string(48) "สถานะการสั่งซื้อ" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/wismo/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5663]=> array(2) { ["name"]=> string(54) "การจัดส่งและส่งมอบ" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/wismo/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5639]=> array(2) { ["name"]=> string(45) "การส่งคืนสินค้า" ["subs"]=> array(3) { [5659]=> array(2) { ["name"]=> string(30) "ซื้อจาก NIKE.COM" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/wismo/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "WISMO" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5661]=> array(2) { ["name"]=> string(111) "ซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้ง" ["url"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(5) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" } ["WEB"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(3) "WEB" ["loc"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-corporate-details" ["desc"]=> string(25) "about.nike.com" ["title"]=> string(32) "เกี่ยวกับ NIKE" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" ["loc"]=> string(21) "/app/ask/r/corporate/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" } ["CONTACTDIRECTORY"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(16) "CONTACTDIRECTORY" ["title"]=> string(54) "ไดเรกทอรีผู้ติดต่อ" ["loc"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-contact-directory" ["desc"]=> string(209) "รับตัวเลือกการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และผู้ติดต่อสำหรับประเทศขของคุณ" } } ["path"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-corporate-details" } } [5660]=> array(2) { ["name"]=> string(38) "ซื้อจากร้าน NIKE" ["url"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(5) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" } ["WEB"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(3) "WEB" ["loc"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-corporate-details" ["desc"]=> string(25) "about.nike.com" ["title"]=> string(32) "เกี่ยวกับ NIKE" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" ["loc"]=> string(21) "/app/ask/r/corporate/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" } ["CONTACTDIRECTORY"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(16) "CONTACTDIRECTORY" ["title"]=> string(54) "ไดเรกทอรีผู้ติดต่อ" ["loc"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-contact-directory" ["desc"]=> string(209) "รับตัวเลือกการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และผู้ติดต่อสำหรับประเทศขของคุณ" } } ["path"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-corporate-details" } } } } } } [5598]=> array(2) { ["name"]=> string(45) "ข้อมูลผลิตภัณฑ์" ["subs"]=> array(5) { [5623]=> array(2) { ["name"]=> string(12) "วิ่ง" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/store/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5625]=> array(2) { ["name"]=> string(18) "ฟุตบอล" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "JORDAN" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "JORDAN" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(18) "/app/ask/r/jordan/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "JORDAN" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5726]=> array(2) { ["name"]=> string(6) "NIKEiD" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "NIKEiD" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "NIKEiD" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(18) "/app/ask/r/nikeid/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(6) "NIKEiD" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [8780]=> array(2) { ["name"]=> string(8) "TRAINING" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/store/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } [5636]=> array(2) { ["name"]=> string(15) "อื่นๆ" ["url"]=> array(3) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(3) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["loc"]=> string(17) "/app/ask/r/store/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(5) "STORE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" } } } } } } [5600]=> array(3) { ["name"]=> string(75) "ฝ่ายสนับสนุนแอพและอุปกรณ์" ["subs"]=> array(0) { } ["url"]=> NULL } [5601]=> array(3) { ["name"]=> string(20) "NIKE, INC. CORPORATE" ["subs"]=> array(0) { } ["url"]=> array(4) { ["type"]=> string(3) "url" ["external"]=> int(0) ["channels"]=> array(5) { ["PHONE"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(5) "PHONE" ["title"]=> string(24) "โทรหาเรา" ["loc"]=> string(16) "tel:001800656453" ["desc"]=> string(85) "001-800-65-6453
9.00 - 18.00 น.
จันทร์-ศุกร์" } ["WEB"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(3) "WEB" ["loc"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-corporate-details" ["desc"]=> string(25) "about.nike.com" ["title"]=> string(32) "เกี่ยวกับ NIKE" } ["EMAIL"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(5) "EMAIL" ["title"]=> string(33) "อีเมลถึงเรา" ["loc"]=> string(21) "/app/ask/r/corporate/" ["desc"]=> string(113) "เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ" } ["STORELOCATOR"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(12) "STORELOCATOR" ["loc"]=> string(46) "http://www.nike.com/th/th_th/sl/store-locator/" ["title"]=> string(63) "ร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณ" ["desc"]=> string(178) "ระบุที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Nike" } ["CONTACTDIRECTORY"]=> array(5) { ["channel"]=> string(9) "CORPORATE" ["type"]=> string(16) "CONTACTDIRECTORY" ["title"]=> string(54) "ไดเรกทอรีผู้ติดต่อ" ["loc"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-contact-directory" ["desc"]=> string(209) "รับตัวเลือกการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และผู้ติดต่อสำหรับประเทศขของคุณ" } } ["path"]=> string(50) "/app/answers/detail/article/nike-corporate-details" } } }